Draag je hoortoestel iedere dag!

13-11-2015 10:05

Pleidooi voor het Regelmatig Dragen van je gehoorapparaten en Auditieve Training.

 

Vaak vertellen de cursisten mij dat ze hun gehoorapparaten niet dragen omdat ze er geen baat bij hebben.  “Alles klinkt zo hol en scherp, en ik wordt er doodmoe van”.
‘Ja dat zal best zo zijn, maar als je niet oefent, zal je er nooit aan wennen” is mijn antwoord dan steevast.

 

Je hoort niet met je oren, maar met je hersenen  en die hersenen moet je trainen om de prikkels die binnenkomen te interpreteren en om te zetten in woorden en begrijpelijke taal.
De vibraties van luchtstromen door spreken en ander lawaai veroorzaakt, worden bij passage van de haarcellen in het middenoor omgezet in elektrische signalen, die vervolgens door de hersenen worden verwerkt.

Je hoort dus niet met je oren maar met je hersenen. Het gebruik van je gehoorapparaten en Auditieve Training is oefenen van de hersenen!

Een simpel voorbeeld.
Stel je voor dat je door ziekte of ander ongemak een hele maand je bed niet uitkomt. Zou hierna je wekelijkse sporttraining ook nog zo succesvol verlopen als voorheen? Ik denk het niet.Je benen moeten regelmatig oefenen om die halve marathon te kunnen lopen en precies het zelfde geldt voor je oren. Je brein in conditie houden heeft veel overeenkomst met je beenspieren.

Wanneer je je gehoorapparaten regelmatig draagt ontvang je daar enorm veel voor terug!

Om te beginnen wordt je eraan gewend om die dingen achter je oor te hebben (Ja dingen en niet ding! Want twee is altijd beter, maar daarover later). Je wordt ook langzamerhand gewend aan al die vreemde geluiden. Kortom….. je begint weer beter te horen. Je hersenen hebben tijd nodig om al die nieuwe geluiden weer te leren herkennen. Luisteren met je nieuwe gehoorapparaat is precies hetzelfde als het proberen verstaan van iemand die een vreemde taal  of met een ander accent spreekt. Langzamerhand gaat het dan beter en lukt het je dan alles wat je hoort om te zetten in verstaanbare taal. Het verstaan met je gehoorapparaten in een rumoerige omgeving is precies zo! Het is niet gemakkelijk de mensen te verstaan wanneer iedereen door elkaar spreekt (dat geldt trouwens ook voor goed-horenden), maar hoe meer je oefent hoe beter het gaat. Kortweg; hoe meer je luistert met je gehoorapparaten hoe beter je hersenen de woorden herkennen.
 

Dit alles helpt je het korte termijngeheugen te versterken. Wanneer ik zeg “winterjas” en je hoort wi….ja. , dan weet je dat je het niet goed hoorde en dan wordt het woord niet goed in je geheugen opgeslagen. Maar wanneer je met je gehoorapparaat het woord winterjas wel hoort zal je het wellicht een volgende keer sneller herkennen.

Het horen en verstaan proces is oneindig veel gecompliceerder dan we ons realiseren. Denk je eens in hoeveel tijd het wel niet duurt vooraleer een goed horend kind een eenvoudige zin kan leren verstaan en uitspreken.
Voor een slechthorend persoon is het daarom ook extreem moeilijk om goed te luisteren! Aandacht schenken aan al die verwarrende signalen is dan ook frustrerend en menigeen zal zich afsluiten van de omgeving met alle negatieve gevolgen van dien.

Het oefenen van je brein door het dragen van je gehoorapparaten en Auditieve training zal daarom je communicatie vermogen op een hoger niveau tillen.