Nieuw Programma!

30-10-2016 13:21

PhotoSheet de Logische opvolger WordSheet is in produktie!

Gehoorcollege komt dit najaar met  PhotoSheet de logische opvolger van WordSheet in de serie lipleesoefeningen met contextsleutels en aan persoonlijke interesses aangepaste trainings sessies.

De openingspagina presenteert eerst een afbeelding of foto gerelateerd aan het gekozen onderwerp.
Vervolgens spreekt de lezer een  met deze afbeelding verband houdend woord, woordgroep of korte zin. De gesproken teksten kunnen in een veelheid van onderwerpen met de getoonde afbeelding in verband staan. Wanneer bij voorbeeld een afbeelding van de stad Brussel wordt aangeboden kun je dan bij voorbeeld de volgende teksten verwachten:

Atomium

Manneke Pis

Hoofdstad van Belgie

Zetel van het Europes parlement

Aan jou als liplezer vervolgens de opdracht de gesproken tekst juist in te vullen.

Een voorbeeld hoe het werkt.

We beginnen gemakkelijk:

Je kiest uit de aangeboden Items het onderwerp Werelsteden:

Een afbeelding van Brussel verschijnt op jouw beeldscherm en een gerelateerd woord wordt door de lezer gesproken. Bij voorbeeld Atomium. Vul het woord in en ga naar de volgende vraag.

Zoals je ziet is het begin vrij eenvoudig en zul je deze eerste oefening op niveau 1 wellicht zonder al te veel moeite doorlopen. Maar naarmate je meer oefent kies je natuurlijk voor een hoger niveau!
Hierbij worden meerdere afbeeldingen getoond en gaandeweg wordt ook de tekst wat moeilijker.

Je krijgt nu twee of meer afbeeldingen  op je scherm: Brussel en Berlijn.
Dit is wat moeilijker de keus is groter er zijn meer mogelijkheden.

De spreker leest nu de de volgende tekst:  “de Berlijnse muur”

Vul de gelezen tekst (“de Berlijnse muur”) in en ga verder naar de volgende vraag.

Gaandeweg wordt nu het niveau hoger met meer afbeeldingen en en langere teksten.

De oefeningen zijn niet gebonden aan een tijdslimiet.