Liplezen

Wat is liplezen?

Je zou liplezen het best kunnen omschrijven als de techniek waarmee we ons kijkend naar het mondbeeld en met gebruikmaking van  context-sleutels, mimiek, oogbeeld, lichaamstaal en wellicht (in vele gevallen) nog aanwezig zijnde gehoor capaciteiten, een beeld vormen van datgene wat door de spreker wordt gezegd.

Liplezen is zeker geen miraculeuse oplossing van je gehoorprobleem en het vergt behoorlijk wat oefening vooraleer je vooruitgang bemerkt van je spraakverstaan.
In combinatie met andere technieken die we in de cursus gaan leren gebruiken is liplezen echter een onmisbaar element en zal het zeker bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van je communicatie vaardigheden.

Liplezen is eigenlijk een ouderwetse term en wordt door ons gebruikt omdat het wellicht wat vertrouwder klinkt en nog wat meer bekendheid heeft.

Tegenwoordig spreekt men vaker van Spraakafzien.

Dat klopt eigenlijk ook wel, want de techniek behelst niet alleen het bestuderen van de mond en lipvormen, maar maakt verder ook gebruik van een uitgebreid assortiment gereedschappen  waarbij ogen, lichaamstaal en mimiek een grote rol spelen.

Kleine aanwijzingen naar kennis van het onderwerp (de context) zijn verder essentieel voor het uiteindelijk volwaardig verstaan en begrijpen van dat wat de spreker zegt en het opvullen van de gaatjes. Liplezen doen we in feite allemaal al in meer of mindere mate wanneer we iemand aankijken die ons toespreekt.

Leren liplezen verschilt van persoon tot persoon zoals iedere vaardigheid die je moet aanleren. We zijn allemaal verschillend en sommigen zijn er zo mee weg, terwijl anderen er wat meer moeite mee hebben.

CONCENTRATIE:

Wanneer je pas begint kan het een onmogelijke opdracht lijken, maar je moet echt doorzetten! Concentreer je, let goed op en probeer je in te denken hoe de stem van de spreker zou klinken.

Wanneeer je een stukje hebt gemist, ga dan toch door, want veelal pik je aan het eind van de zin het verhaal weer op en wordt ineens alles helder! Dat kan een heel leuk moment zijn, dat geeft voldoening en vooruitzicht op een leven met betere communicatie!


Het kan ook best vermoeiend zijn. Je moet je goed concentreren en overal aandacht aan schenken. Als je moe wordt, stop dan even, ontspan en begin daarna weer opnieuw.Probeer het gespreksonderwerp weer op te pikken, kijk goed, concentreer je en doe je best.

MOND EN LIPPEN:

Het heeft vaak veel weg van een puzzle. Je moet de stukjes bijeenzoeken om te kunnen herkennen wat er gezegd wordt. Dat kan ik het begin best moeilijk zijn.

Vaak oefenen we zonder geluid. Zo leer je stap voor stap te zien welke letters er worden gebruikt, wordt er ingezoomd op klinkers of medeklinkers in het midden het begin of eind van een woord en vervolgens leer je korte woorden herkennen. In de loop van de cursus zul je bemerken dat korte woorden eigenlijk moeilijker zijn dan de langere.

We gaan ook leren dat sommige woorden qua lipbeeld verschrikkelijk veel op elkaar lijken.

(Dat noemen we Homoniemen). De letters m, p en b lijken ook zo veel op elkaar! Kijk maar eens in de spiegel en zeg horen  en daarna het woordje koren. Je ziet het verschil bijna niet.

Er zijn mensen die de verschillen wel kunnen zien aan het mondbeeld, maar de verschillen zijn zo subtiel dat velen ander gereedschap gaan gebruiken om de puzzle op te lossen......

 

DE CONTEXT:

Het is de context van de zin die je gaat helpen achterhalen welk woord er wordt gezegd.

Wanneer je bij voorbeeld lipleest

“ik kan niet goed boren wat je zegt” of

 “ik kan niet goed koren wat je zegt”

zal uit het zinsverband al gauw duidelijk worden dat hier het woordje horen wordt bedoeld.

Dit is een nuttig en krachtig stukje gereedschap. Wanneer we verder vooraf hadden geweten dat het gesprek slechthorendheid als onderwerp had, dan hadden we wellicht direct het woordje horen toegepast!

Probeer dus altijd te achterhalen waarover het gesprek gaat.

Aarzel ook niet om het te vragen, want wanneer je weet over welk onderwerp er gesproken wordt is het veel eenvoudiger om aan te haken en mee te doen.

In onze lipleeslessen gaan we veelvuldig gebruik maken van deze context-sleutels. Veelal zal je de keus geboden worden uit een aantal onderwerpen  waarmee je wilt oefenen.

Op die manier houden we dan de lessen levendig en interessant.

ANDERE SLEUTELS:

Wat hebben we verder nog voor mogelijkheden?

Denk eens goed na, waarvan zouden we verder gebruik kunnen maken?

Gebaren:

Wijzen, je shouders ophalen,een lang gezicht trekken, met je ogen draaien.

Twijfel:

Wanneer de spreker de schouders ophaalt weet je al dat hij of zij niet helemaal zeker is van hetgeen verteld wordt.

Er is twijfel.

Maar wanneer de spreker een vinger opsteekt en naar je wijst weet je dat de spreker zelfverzekerd is en je ergens op wijst of van wil overtuigen  waarover (volgens hem of haar) geen twijfel bestaat.

Expressie:

Een vies gezicht trekken of met de ogen draaien.

Anticipatie:

Er zijn een nogal wat uitdrukkingen die in bepaalde situaties gebruikt worden en die je vooraf kunt zien aankomen.

“Kan ik u helpen”..... “Wilt u koffie of thee”..... “Spaart U bestekzegels?”

Bedenk vooraf goed datgene wat zou kunnen worden gezegd zodat je erop bent voorbereid!

Ritme:

We maken allemaal gebruik van een verschillend ritme wanneer we spreken.

Spraak is meestal niet monotoon.

Snelheid, spanning, stress, en empathie zijn in het ritme van de spraak terug te vinden.

Dit alles kan je helpen te begrijpen wat gezegd wordt.

Een woorje kan op heel veel verschillende manieren gezegd worden: Ja,  Ja-Ja, Ja?, Ja!!!!

Geheugen:

Ook het (korte termijn) geheugen speelt een belangrijke rol bij spraakverstaan.

Het korte termijn geheugen gebruik je voor kortstondige opslag van gegevens voor direct gebruik. Denk bij voorbeeld aan het lezen van een telefoonnummer uit de gids wat je direct daarna intoetst. Dit geheugen kan eenvoudig getraind worden zoals later blijkt en het moge duidelijk zijn dat een goed werkend korte termijn geheugen nuttig is bij het spraakverstaan.

Hoe anderen spreken:
Hierbij is het nuttig zelf de regie in handen te nemen.

Je kunt je omgeving opvoeden!
Waar zouden sprekers aan moeten denken wanneer ze met liplezers spreken?

Welnu, een beetje langzamer (ook weer niet te veel!) helpt vaak al heel wat. 

Sommige mensen spreken binnensmonds in het voor hen gebruikelijke maar veel te hoge tempo en dan lijkt het voor jou al vaak op  “grobbelikrookvandalen” of iets dergelijks!

Wat verder natuurlijkt helpt is dat de spreker je aankijkt, geen hand voor de mond houdt en wellicht gaat staan of zitten aan jouw beste kant (oor).


Positie:
Houd er altijd goed rekening waar je je bevindt in het vertrek.
Positie en belichting zijn van grote invloed op de kwaliteit van het liplezen.

Vraag je steeds af welke plek voor jou het meest geschikt zou zijn. Vertekken met zachte vloerbedekkingen en voldoende stoffering verdienen de voorkeur terwijl je er steeds voor zorgt dat je gesprekspartner aan je beste kant zit.

Een restaurant met veel muziek, grote ruimtes en weinig stoffering is niet je eerste keus.
Bespreek dit soort zaken ook met je omgeving. Een fijn moment is vaak wanneer je ontdekt dat je vrienden er na verloop van tijd uit zichzelf al rekening mee houden!
 Experimenteer ook met de instellingen van je gehoorapparaat. De moderne toestellen kennen tegenwoordig een veelheid aan instellingen aangepast aan bijzondere situaties.

Restgehoor:
Last but not least, een instrument dat in effectiviteit alle voorgaande zaken in verre overtreft. Dat is het consequent en bewust gebruiken van je restgehoor.
Liplezen zonder geluid is extreem moeilijk. In combinatie echter met consequente toepassing van gebruik van je restgehoor zul je in staat zijn je spraakverstaan of verbluffende wijze te verbeteren!

 
 

 


 

 

 

 

Wat is Datss®?

Bestel hier je gratis Try-Out versie.