Handleidingen Datss®

 

 

Handleiding Datss® training Demo-Versie (Okt 2016).

Datss® combineert het gebruik van van Lipleestechnieken en Auditieve Training (LL en AT modules) en is daarmee uniek in zijn soort!
Met Liplezen achterhalen we het mondbeeld en met Auditieve Training trainen  we de hersenen in het sneller en soepeler verwerken van gehoorinformatie. Doel is het realiseren van een (veel) beter spraakverstaan bij slechthorenden en hoortoestelgebruikers. Liplees en Auditieve training, het optimaal gebruik van restgehoor en een slimme strategie in omgang met bekende gehoorproblematiek in het dagelijks leven vormen dan ook het fundament van deze cursus. De  Datss® methode maakt bij voorkeur gebruik van het aanbieden van contextuele sleutels en volwaardige zinnen waarbij niet in eerste instantie wordt uitgegaan van beter horen  maar van beter begrijpen!

LL modules.(Liplezen)
Nadat je hebt doorgeklikt vanaf de introductiepagina verschijnt rechts in het scherm de spreker. Je kunt dit beeld vergroten met een klik en weer terugzetten in de oorspronkelijke positie met nogmaals een klik op het kruisje rechtsboven.
Afhankelijk van het soort oefening kun je antwoorden met een klik op de juiste afbeelding of positie (click-map) dan wel invullen van (ontbrekende delen) van de aangeboden tekst (fill in the blancs). Je score wordt automatisch bijgehouden en is gerelateerd aan het niveau. De waardering van de verschillende niveaus hangt samen met het aantal toegestane herhalingen en de moeilijkheidsgraad van de aangeboden stof.

AT modules. (Auditieve Training)
AT modules maken  gebruik van audio voor het aanbieden van de opdracht. Je kunt het geluid op een comfortabel niveau instellen met de schuifbalk rechtsboven. Afhankelijk van het soort oefening kun je antwoorden met een klik op de juiste afbeelding of positie (click-map) dan wel invullen van (ontbrekende delen) van de aangeboden tekst (fill in the blancs). Je score wordt automatisch bijgehouden en is gerelateerd aan het niveau. Afhankelijk van het niveau wordt de audio informatie meer of minder helder aangeboden. (achtergrond lawaai en ruis). Verder kan het niveau ook gerelateerd zijn aan de snelheid van de tekst. Veelal wordt bij AT modules ook gebruik gemaakt van een tijdslimiet.

De methodes van de verschillende modules spreken verder voor zich en zijn  super eenvoudig in gebruik. WS modules (WordSheet) maakt gebruik van een aantal aan elkaar gerelateerde woorden in kolommen (Sheet) waarvan een groot aantal verschillende zinnen kunnen worden gevormd.

Na het voltooien van iedere oefening ontvang je per E-Mail van ons je score van de gemaakte test. (nog niet in deze demoversie!) Regelmatig inzenden van de oefeningen wordt door Gehoorcollege.nl beloond met een gratis analyse van je vorderingen!

De modules in deze Demo zijn bedoeld als Try-Out met beperkte omvang.
Deze Demo wordt je gratis aangeboden door gehoorcollege.nl (januari 2017 On-Line).

Wij vragen je alleen je E-Mail adres voor toezending van onze enquete die wij dan graag van je retour ontvangen!

 

 

 

 

Handleiding WordSheet

Datss® bestaat uit een combinatie van gehoortrainingen waarbij er naar wordt gestreefd de oefeningen  aan te bieden in een omgeving waarbij de te vinden tekst zo veel mogelijk uit de contextuele verbanden kan worden afgeleid.
WordSheet was daarbij de basis voor het gehele programma.

Bij de presentatie van het openingsscherm worden steeds een 10-tal zinnen aangeboden die op een groot aantal verschillende wijze met elkaar kunnen worden gecombineerd.

We beginnen eenvoudig met korte zinnen van drie of vier woorden. (bv eigennaam-werkwoord-voorzetsel-plaatsnaam) Geleidelijk aan worden de zinnen langer.

We beginnen eenvoudig:
Mieke woont in Brussel
Els woont in Boston
Anke woont in Giethoorn

De tien zinnen kunnen zo in een veelvoud met elkaar worden gecombineerd:
Bij voorbeeld

Mieke woont in Giethoorn
Els woont in Brussel
Anke woont in Boston

Naarmate we verder komen in het programma worden de zinnen steeds meer uitgebreid:

Peter woont voorlopig in Goes
Donald woont een jaar in Gent
John woont riant in Axel

De tien zinnen kunnen zo in een veelvoud met elkaar worden gecombineerd:
Bij voorbeeld

Peter woont riant in Gent
Donald woont voorlopig in Axel
John woont een jaar in Goes

 

Naarmate het programma vordert wordt het niveau steeds hoger en worden er steeds langere teksten gezocht. WordSheet wordt zowel in de Liplees (LL) alls in de Auditieve Training (AT) maar ook in een Combinatieversie aangeboden.

Het niveau stijgt met de lengte van de zinnen, een tijdslimiet en bij AT oefeningen snelheid en stoorgeluid.

 

 

Handleiding PhotoSheet
Logische opvolger WordSheet

De openingspagina presenteert eerst een afbeelding of foto gerelateerd aan het gekozen onderwerp.
Vervolgens spreekt de lezer een  met deze afbeelding verband houdend woord, woordgroep of korte zin. De gesproken teksten kunnen in een veelheid van onderwerpen met de getoonde afbeelding in verband staan. Wanneer bij voorbeeld een afbeelding van de stad Brussel wordt aangeboden kun je dan bij voorbeeld de volgende teksten verwachten:

Atomium

Manneke Pis

Hoofdstad van Belgie

Zetel van het Europes parlement

Aan jou als liplezer vervolgens de opdracht de gesproken tekst juist in te vullen.

Een voorbeeld hoe het werkt, we beginnen gemakkelijk:

Je kiest uit de aangeboden Items het onderwerp Werelsteden:

Een afbeelding van Brussel verschijnt op jouw beeldscherm en een gerelateerd woord wordt door de lezer gesproken. Bij voorbeeld Atomium. Vul het woord in en ga naar de volgende vraag.

Zoals je ziet is het begin vrij eenvoudig en zul je deze eerste oefening op niveau 1 wellicht zonder al te veel moeite doorlopen. Maar naarmate je meer oefent kies je natuurlijk voor een hoger niveau!
Hierbij worden meerdere afbeeldingen getoond en gaandeweg wordt ook de tekst wat moeilijker.

Je krijgt nu twee of meer afbeeldingen  op je scherm: Brussel en Londen.
Dit is wat moeilijker de keus is groter er zijn meer mogelijkheden.

De spreker leest nu de de volgende tekst:  “Big Ben”

Vul de gelezen tekst (“Big Ben”) in en ga verder naar de volgende vraag.

Gaandeweg wordt nu het niveau hoger met meer afbeeldingen en en langere teksten.

De oefeningen tot niveau 5 zijn niet gebonden aan een tijdslimiet.

In deze Demo zie je dan vervolgens:

JE ZOEKT                                                        JE ZIET                                                                        NIVEAU                                                          

1)Atomium                                                       1) foto Atomium                                                              1
2)Rijksmuseum                                               2) foto Amsterdam                                                          2
3)Big Ben                                                         3) twee fotos Brussel en Londen                                  3
4)Alcatraz                                                         4) twee fotos Parijs en San Francisco                         4
5)Hoofdstaf van Catalonie                              5) vier fotos Athene-Bankok-Berlijn-Barcelona          5

Je zoekt dus niet alleen de overeenkomst maar naar mate het niveau stijgt ook de RELATIE!

Handleiding Missing Word

Met deze oefening trainen we het invullend vermogen.
Je luistert goed naar de tekst, maar plotseling ontbreken er een of meerdere woorden. Door gebruik te maken van de context van de zin moet het nu lukken de ontbrekende tekst aan te vullen.
Naarmate je verder komt in het spel en je een hoger niveau kiest wordt de tekst moeilijker en ontbreken en meer woorden. Ook kan het zijn dat de spreeksnelheid wordt aangepast en er een tijdlimiet is!

Ga daar maar eens voor zitten!

 

Handleiding Remember

Remember is een oefening in het luisteren onder moeilijke omstandigheden en in het onthouden en reproduceren van informatie die kort vooraf gegeven werd. Het is een training van het Korte Termijn Geheugen bij uitstek en het stimuleert op die manier het schakelen tussen gelijktijdig aangeboden taken. Remember is daarom een stukje oefen gereedschap dat je Multi Tasking vaardigheden op een hoger peil brengt. Hoe werkt het?

Start het programma. Bij openenen van de eerste dia luister je geconcentreed naar de stem en je vult daarna de ontbrekende woorden in. Tegelijkertijd werp je een blik op de extra informatie die boven aan wordt gegeven. In dit geval een getal no. 87 en een plaatje van een Bison

Bij voortgang van de oefening zal je naast de reguliere luister en invulopdracht ook gevraagd worden de eerder aangeboden extra informatie in te vullen.

Let op!!!

Dia -1 betekent vorige dia

Dia -2 betekent twee dias terug

Het niveau van de opdrachten stijgt met de hoeveelheid informatie

 

Handleiding Mikpunt

Deze oefeningen trainen het korte-termijn geheugen.

In deze module wordt er een doelwoord opgegeven (Mikpunt) dat voorkomt in een gesproken tekst. Nadat je de tekst hebt gehoord word je gevraagd het woord voorafgaand aan het Mikpunt te benoemen. Naarmate het niveau stijgt wordt het Mikpunt bepaald nadat de gesproken tekst wordt gepresenteerd. Dit is aanzienlijk moeilijker. Het niveau stijgt nog verder wanneer de tijdsduur tussen de gesproken tekst en de presentatie van het Mikpunt groter wordt of het aantal Mikpunten stijgt.

 

 

 

 

 

Een Combinatie van Liplezen en Auditieve Training

FollowUp® combineert op unieke wijze twee basis technieken die leiden tot beter spraakverstaan. In deze module wordt steeds een combinatie van twee gelijksoortige oefeningen in Liplezen en Auditieve training aangeboden. Het programma opent steeds met een Lipleesopdracht, waarbij gevraagd wordt het juiste antwoord in de afbeelding aan te klikken. Wanneer je hierin slaagt wordt je direct doorgestuurd naar de volgende Lipleesvraag. Lukt het niet dan proberen we het op een andere manier en dan wordt de tekst aangeboden met ruis op de achtergrond in de vorm van een Auditieve training.