Blog

30-10-2016

Wij Zeeuwen zijn culinair nogal bevoorrecht.

Met een zekere regelmaat bezoeken wij dan ook met familie of vrienden een fijn restaurant hier in de buurt of over de grens in Belgie. Antwerpen is voor ons niet ver en met afstand onze favoriet! Onze keuzes worden dan zeker niet alleen bepaald door de kwaliteit van keuken!

 

De locatie moet namelijk nogal aan wat voorwaarden voldoen om onze toest te kunnen doorstaan. Hoge stenen gewelven en plafonds, kale harde vloeren en weinig of geen zachte en absorberende wanden maken al snel in vele eetgelegenheden het verblijf voor de gemiddelde hoorproblemer tot een kwelling.

Waar moet je op letten?

Allereerst moet je er voor zorgen dat je je omgeving opvoedt en dat je ze leert hoe ze jou het best kunnen helpen. Je moet dus zelf het heft in handen nemen en de mensen om je heen voorbereiden! Standaard vragen mijn vrienden mij steeds wat voor mij de beste plek is en waar ik wil zitten. Ik heb dus steeds wat dat betreft de eerste keus en zorg er daarbij steeds voor dat mijn beoogde belangrijkste gesprekspartner aan mijn beste oor zit. Dat heeft dan meestal tot gevolg dat mijn vrouw of een ander zeer nabij lid van onze familie en vriendenkring dat mij goed kent en helemaal op de hoogte is dan zonder mankeren aan de slechte kant zit. In dit geval de beste oplossing. Wanneer je gehoortoestellen zijn voorzien van richtinggevoelige microfoontjes , zoals bij mij, kies dan plaats aan de tafel daar waar het meeste lawaai van achter komt. De microfoons reduceren het van achter komend geluid en richten zich op alles wat van voor komt.

Laat je niet verleiden de volumeknop van je gehoorapparaat wat luider te zetten. Daar heb je alleen maar last van in dit soort locaties. Overigens ook wanneer ik alleen of samen met mijn vrouw een restaurant bezoek neem ik zelf het initiatief. Mijn dochters zeggen dan stevast “Papa was weer op zoek naar een mooi strategisch plekje”! En zo is het ook, je moet er echt een gewoonte van maken bij binnenkomst een plek te zoeken weg uit het midden maar in een overzichtelijke hoek van waaruit je de hele tent overziet en liefst nog eentje die het geluid als een reusachtige oorschelp voor je opvangt!

 

12-12-2016

De gereedschapskist van Datss®

Met Datss® werken we aan het verbeteren van je spraakverstaan. Hoe doen we dat? En welke middelen die ons kunnen helpen worden daarbij gebruikt?

Kortweg kun je zeggen dat Datss® gebruikt maakt van alle denkbare middelen die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van betere communicatie vaardigheden en dat die middelen elkaar beinvloeden. Essentieel daarbij zijn:

·         Maximaal gebruik van aanwezig restgehoor.

·         Hoorstrategie (hoe ga je om met gehoorverlies).

·         Liplezen.

·         Auditieve Training.

We oefenen dus niet op een specifiek deel van een techniek, maar we gaan uit van een meer holistische benadering. Door het combineren van alle voorhanden zijnde middelen en in de overtuiging dat de effecten elkaar zullen versterken bouwen we met Datss® aan beter horen, beter begrijpen en beter verstaan. In de komende publicaties zal ik verder ingaan op de manier waarop, maar laten we beginnen met een analyse van de vier hierboven genoemde stukjes gereedschap.

Restgehoor wordt nogal eens omschreven als: “de resterende mogelijkheden tot geluidswaarneming die te beperkt zijn voor spraakverstaan”. Dit klopt niet helemaal want vrijwel iedereen met een auditief probleem ervaart in meer of mindere mate geluids signalen en kan deze aanwenden voor beter spraakverstaan. Al die signalen, hoe gering die ook zijn, zullen de basis zijn voor een betere waarneming en verwerking en zijn dus zeker niet te beperkt maar zullen zeker bijdragen aan een beter begrip van hetgeen gezegd wordt. Restgehoor is dan ook het fundament waarop de Datss® gehoortraining is gebouwd en is de eerste sleutel naar beter spraakverstaan.

Hoorstrategie bestaat uit het uitwerken van een plan waarbij alle voorhanden middelen waarmee je het spraakverstaan kunt verbeteren worden aangewend en gecombineerd tot een niveau dat zonder dit plan niet gerealiseerd had kunnen worden.

Liplezen is de techniek waarmee we ons kijkend naar het mondbeeld en met gebruikmaking van contextsleutels, mimiek, oogbeeld, lichaamstaal en wellicht (in vele gevallen) nog aanwezig zijnd restgehoor, een beeld vormen van hetgeen door een spreker wordt gezegd.

Onder Auditieve Training verstaan we het oefenen van het brein in het interpreteren het opslaan en het verwerken van auditieve signalen met als doel een vlottere verwerking en handelingssnelheid en als resultaat een beter spraakverstaan en betere communicatie.

 

 

 

 

Wat is Datss®?

Bestel hier je gratis Try-Out versie