Auditieve Training

Gehoortoestellen en liplezen zijn een goede eerste stap bij gehoorverlies, maar er is meer nodig om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de conversatie. Er is nog zoveel meer waardoor we maximaal profijt kunnen hebben van de stappen die we al gezet hebben.

De eerstvolgende absoluut noodzakelijke stap is het toepassen van Auditieve Training. Je zou Auditieve Training ook wel kunnen omschrijven als Brain Fitness. Dit is een opwindende gedachte! Vooral ook omdat je dat zelf kunt doen en …… omdat het ook echt werkt!

Hoe vaak zou het wel al niet zijn voorgekomen dat je niet naar een feestje wilde of niet aan een andere vorm van sociale activiteiten wilde deelnemen omdat je bang was de conversaties toch niet te kunnen volgen? Als je heel eerlijk bent zal je toegeven dat deze gedachte vaak bij je opkomt wanneer je wordt uitgenodigd. Pas nadat je actief Auditieve Training  gaat volgen word je je bewust hoe klein je wereld aan het worden was. Je voelde je meestal ongemakkelijk en fijner thuis met een goed boek op de bank! Converseren was te moeizaam, te vermoeiend en vervelend omdat je de meeste  gesprekken toch niet kon volgen. Luisteren was een hele klus en heel vermoeiend. Er zullen heel wat mensen zijn die zich hierin herkennen en zich realiseren in de loop der tijd het vertrouwen in communicatie met de omgeving te zijn kwijtgeraakt. En dat is heel erg.

Maar…….. wanneer je plots veel beter hoort met een (nieuw) gehoortoestel of CI wil dat nog niet zeggen dat je klaar bent voor een groepsgesprek! Je moet weer vertrouwen krijgen in je gehoor.
Wanneer je je gehoor traint om weer beter te verstaan in situaties met veel rumoer op de achtergrond dan zal je het vanzelf weer leuk vinden wanneer je wordt uitgenodigd voor een feestje of receptie.

Trainen met je gehoor ….. Auditieve Training …..  is de oplossing voor je isolement en veel van je problemen die samenhangen met je gehoorverlies.

Met Auditieve Training in combinatie met liplezen en Hoorstrategie (Datss® Training) ga je na verloop van tijd merken dat de communicatie weer minder moeizaam wordt en je weer plezier krijgt in contact met je omgeving.

Hoe gaan we dat aanpakken?

Het regelmatig dragen van je gehoorapparaten op zich zoals we eerder al hebben afgesproken is een goed begin maar het is nog maar een begin.

Auditieve Training kan je helpen gesprekken beter te volgen in moeilijke en rumoerige luisteromstandigheden.  Hoe werkt dat?

Er zijn drie bepalende factoren van invloed op ons spraakverstaan nl: snelheid, geheugen en lawaai. (de S-G-L factoren!)

En daar gaan we met Auditieve Training mee aan de slag.

Snelheid:
(Handelings) snelheid neemt af naarmate we ouder worden. Dat is een normaal proces met grote gevolgen voor ons spraakverstaan. In rumoerige luisteromstandigheden wordt het naarmate we ouder worden voor iedereen (dus ook voor mensen zonder gehoorprobleem) moeilijker het gesprek te volgen. Dit wordt veroorzaakt door het afnemen van de snelheid waarmee ons brein de inkomende gegevens verwerkt. Ook met een gehoorapparaat kun je dit probleem niet oplossen.

Geheugen:
Om je zaken te herinneren moet je ze wel goed horen! Je geheugen is net zo helder als het originele signaal, waaruit weer blijkt dat gebrekkige aanvoer van informatie ook nadelig zal zijn voor je geheugen.

Lawaai:
Achtergrondlawaai is een van de grootste boosdoeners bij moeizaam spraakverstaan. Feestjes, recepties en restaurants,  enfin we kennen het allemaal en het is niet echt leuk toch?

Auditieve Training verbetert je spraakverstaan in rumoerige omstandigheden en kan ook mensen zonder gehoorprobleem helpen met beter verstaan in moeilijke situaties.

Resumerend:

Ons brein verandert naarmate we ouder worden, met als resultaat een tragere verwerking van informatie en moeizamer spraakverstaan in rumoerige omstandigheden waarbij ook de geheugenfunctie wordt aangetast. Met Auditieve Training stimuleren we de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor het verwerken (interpreteren), opslagen (stockeren) en onderscheiden (discrimineren) van de aangeboden (gehoor) informatie.